ویژگی های برنامه

با کمک گرفتن از ویژگی های نبض دکتر، داروحانه، بیمارستان یا ... را به راحتی پیدا کنید. موقعیت مطب روی نقشه، دیدن ساعت کاری، فیلتر کردن بر اساس محله و دیگر ویژگی ها.

#

نمایش روی نقشه

با یک اشاره به موقعیت مکانی بر روی نقشه و مسیر رفتن به مطب دست پیدا کنید.

#

ساعت حضور

برنامه حضور تمام روزهای هفته برای همه دسته های سلامت.

#

فیلتر کردن

اطلاعات را با استفاده از فیلتر محله، فیلتر ساعت کار و فیلتر بیمه به راحتی پیدا کنید.

0
0
0
0